Station Grondwet in Brussel
Station Grondwet in Brussel
Station Grondwet in Brussel
Station Grondwet in Brussel
Station Grondwet in Brussel

  Station Grondwet in Brussel

  Ruwbouw- en afbouwstudies voor het nieuwe station “Toots Thielemans” en de bijbehorende tunnels (voor metro en tram) bestemd voor aansluiting op de bestaande infrastructuur.

  De volgende werken moeten worden uitgevoerd:

  • het station “Toots Thielemans” (vak C4a) onder de Stalingradlaan en de Zuidlaan, over een lengte van ongeveer 235 m,
  • het station “Lemonnier” (vak CH3) onder de Zuidlaan, over een lengte van ongeveer 250 m,
  • twee metrotunnelvakken:
   • een metrotunnel van ongeveer 250 m lang, gedeeltelijk onder het Zuidpaleis, tussen het bestaande tracé onder de Lemonnierlaan en het nieuwe station,
   • een metrotunnel tussen het nieuwe station en het bestaande Zuidstation (ongeveer 275 m), onder het Grondwetplein en de Jamarlaan.

  Bijzonderheden:

  • tunnel geboord onder het niveau van de grondwaterlaag,onder bestaande gebouwen (optimalisering van het lengteprofiel, technische keuzes voor het graven van de tunnel, onderbouwing van de grondslagen van het Zuidpaleis, enz.),
  • behoud van de bestaande bebouwing (gebouwen boven en in de buurt van het tracé, Zennekoker, overstort, bestaande tunnels, NMBS-viaduct, enz.),
  • beperking van de impact op de exploitatie van de (pre)metro en de tram,
  • studie van de fasering van de werken om de hinder voor en de onderbreking van het bovengrondse verkeer te beperken,
  • omleiding en/of integratie van een grote Vivaqua rioolknoop aanwezig binnen het volume van de tunnels,
  • coördinatie van de voorafgaande omleiding van de nutsbedrijven,
  • gebruik van een bestaande tunnel voor later gebruik als fundering voor een gebouw met meerdere verdiepingen,
  • inachtneming van de toekomstige perronwanden.

  Opdracht

  Volledige opdracht architectuur en stabiliteit in consortium met Systra en Sumproject

  • 5 foto's
  • Locatie