WELL-certificatie voor onze collega

  Proficiat aan onze ingenieurscollega Mathieu Leroy, die een « WELL accredited professional » is geworden.

  De WELL-certificatie is een Amerikaanse certificatie die internationaal wordt verspreid en vooral wordt toegepast op kantoorgebouwen (nieuwbouw en renovatie), maar onlangs is uitgebreid tot andere tertiaire gebouwen.

  Het verschilt van LEED- en BREEAM-certificaties (duurzaamheid van gebouwen) in die zin dat het zich richt op de gezondheid – een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn van de mensen die op een plaats werken of een plaats bezoeken.

  WELL is daarom gebaseerd op een corpus van medisch onderzoek dat het verband onderzoekt tussen de gebouwen waarin de meesten van ons het grootste deel van onze tijd doorbrengen en de gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van ons als bewoners.

  Zeven thema’s worden behandeld: lucht, water, licht, voeding, lichamelijke conditie, akoestisch en thermisch comfort, en de geest.

  Binnen deze thema’s wordt in deze certificatie een lijst van criteria voorgesteld die betrekking hebben op ontwerpkeuzen en intern beleid. Elk criterium – gecertificeerd/gemeten/gecontroleerd – beoogt een positief effect te hebben op onze vitale systemen.

  Er kunnen verschillende prestatieniveaus worden nagestreefd – zilver, goud of platina – afhankelijk van het te bereiken niveau van uitmuntendheid.

  WELL « accredited professional » zijn facilitators die helpen de WELL-methodologie in projecten te implementeren.

  Wereldwijd zijn er bijna 6000 gecertificeerde projecten.