Herintichting van de Centrumlanen in Brussel
Herintichting van de Centrumlanen in Brussel
Herintichting van de Centrumlanen in Brussel

  Herintichting van de Centrumlanen in Brussel

  Herinrichting van de Anspachlaan, het Beursplein, het de Brouckèreplein, het Fontainasplein en de aangrenzende straten, met een totale oppervlakte van 59.000 m² om:

  • de openbare ruimte te herwaarderen door ze om te vormen tot een gezellige ontmoetingsruimte waar voetgangers voorrang hebben, dit alles in de geest van het nieuwe mobiliteitsplan van de stad,
  • de levenskwaliteit te verbeteren, zowel voor de inwoners van Brussel als voor de bezoekers en voorbijgangers, door hoogwaardige openbare ruimten te creëren (kleine voor iedereen toegankelijke tuintjes, fonteinen, enz.),
  • een nieuw evenwicht tussen de verschillende vervoersmiddelen te creëren door gedeelde ruimten te voorzien,
  • duurzame en hoogwaardige inrichtingen te creëren, die afgestemd zijn op de dynamiek van een grootstedelijke context, flexibel kunnen worden gebruikt en bovendien sociaal en ecologisch zijn.

  Het project omvat eveneens:

  • de herstelling van het afdichtingssysteem van de metrostations Beurs en De Brouckère,
  • de herwaardering van de toegangen tot de (pre)metrostations,
  • de installatie van een systeem om het regenwater op te vangen en op te slaan onder de groenstroken, zodat dit water de bomen en planten van de lanen kan bevloeien. Dit systeem zal eveneens voor een zekere buffering van het regenwater zorgen.

   

  Foto © Beliris

  Opdracht

  Volledige opdracht met meerbepaald de opvolging en bijstand aan de opdrachtgever tijdens de uitvoering

  • 6 foto's
  • 1 film
  • Locatie