Vierde sluis van Ternaaien
Vierde sluis van Ternaaien
Vierde sluis van Ternaaien

    Vierde sluis van Ternaaien

    Bouw van een sluis van klasse VIb, met een nuttige lengte van 225 m, een breedte van 25 m en een verval van 13,70 m; van een wegbrug van 210 m lang en 15 m breed; van een verkeerstunnel van 150 m lang; van een pompstation / waterkrachtcentrale, en van een geheel van bijbehorende werken in een sluizencomplex in dienst.

    Toeristische valorisatie van de site door landschapsinrichting en bouw van infrastructuren met publieke bestemming. Studies in samenwerking met een landschapsarchitect, een beeldhouwer en een kunstschilder.

    Opdracht

    Volledige opdracht architectuur, stabiliteit, speciale technieken, elektromechanica en inrichting van de onmiddellijke omgeving: voorontwerp, aanvraag voor unieke vergunning, ontwerp, aanbestedingsdocumenten, uitvoeringsdossier, opvolging van de werken, verlenen van bijstand bij de keuring/oplevering van de werken