Treinstation van Liège-Guillemins

  Treinstation van Liège-Guillemins

  Het nieuwe station is een monumentale koepel uit glas en staal van 200 m lengte over de sporen. Deonderbouw is gerealiseerd in wit beton. Het station is een belangrijke halte op de HST lijn Parijs-Keulen.

  Het station strekt zich uit over drie niveaus:

  • het reizigerscentrum (wachtzalen, winkels…) gelegen onder de sporen, op hetzelfde niveau als het voetgangersplein vóór het station. Bakbruggen dragen de sporen. Betonnen gehelde lamellen dragen de glastegelelementen die fungeren als perronvloer en creëren daarbij een natuurlijke, centrumgerichte verlichting van de stationshal,
  • het niveau van de perrons,
  • de twee dwarse loopbruggen over de sporen voor een rechtstreekse toegang naar de verschillende perrons vanuit de op- en afhaalplaatsen achter het station.

  Alle zichtbare structuren zijn uit wit beton waarvan vele gebogen en/of niet-afwikkelbare oppervlakken een grote uitdaging vormen op vlak van studie, tekenwerk en uitvoering.

  Achter het station bevindt zich een parking op drie niveaus aan de voet van de heuvel van Cointe. Boven deze parking komt er een kiss & ride zone. Beide zijn rechtstreeks met de E40-E25 autosnelweg verbonden.

  Onder het reizigerscentrum liggen twee ondergrondse stormbekkens voor de opvang van het regenwater op de 33 000 m² grote dakoppervlakte.

  Een groot aantal onderscheiden uitvoeringsfases was noodzakeliik om gedurende de volledige bouwperiode over minimaal zes operationele sporen te beschikken in het vlakbij gelegen voormalige station.

  Opdracht

  Stabiliteits- en bouwmethodestudies (verschuiving), opstelling van de aanbestedingsdocumenten, technische bijstand aan de directie der werken