Koninklijke opera van Wallonië
Koninklijke opera van Wallonië

  Koninklijke opera van Wallonië

  De werken betreffen de restauratie van de beschermde delen van het gebouw en de aanpassing van dit laatste zodat het aan de hedendaagse operatechniekeisen voldoet. De oorspronkelijke neoklassieke stijl van de opera wordt in ere hersteld, maar op het dak wordt een modern volume met drie niveaus toegevoegd.

  De studies hebben voornamelijk betrekking op de nieuwe structuren die boven op het bestaande gebouw moeten worden geplaatst zonder hierbij aan de beschermde delen te raken.

  Boven de hoofdzaal worden stevige metalen balken met een spanwijdte van 22 m aangebracht om de drie nieuwe vloerniveaus te dragen. Het fraaie bestaande plafond wordt vanaf het begin van de werken door een tijdelijke structuur tegen de weersinvloeden en mogelijke schade door de werken beschermd. Boven de scène wordt een nieuwe metalen structuur voorzien die afgestemd is op de moderne technische uitrustingen voor de decorbouw en belichting.

  De extra windbelasting die uit de verhoging van het gebouw voortvloeit, wordt opgevangen door betonwanden in de liftkokers en de scènebox.

  De draagstructuur van de verhoging wordt op de bestaande muren geplaatst. Omdat de draagkracht van de bodem onvoldoende is voor de extra belasting, moet er voor een versteviging worden gezorgd door het plaatsen van micropalen. De nieuwe lasten worden daar rechtstreeks op overgedragen via betonnen zuilen die in het bestaande metselwerk worden ingewerkt.

  Opdracht

  Volledige opdracht stabiliteit