Trekkerswerkplaats van Kinkempois
Trekkerswerkplaats van Kinkempois

  Trekkerswerkplaats van Kinkempois

  Project bestaande uit drie grote delen :

  De werken verbonden aan de eigenlijke werkplaats omvatten de verbouwing van een bestaand gedeelte (± 6.600 m²) en de bouw van een nieuw volume (± 17.500 m²). De verbouwing omvat de integratie van nieuwe kuilen onder de sporen, een overlaadbrug die voor de verbinding met de nieuwbouw zorgt en waarvoor de plaatselijke aanpassing van het geraamte vereist is, een nieuwe opslagplaats die van de rest van het gebouw wordt afgescheiden door een scheidingswand met een brandweerstand van 2 uur, een treinwasinstallatie, een kuildraaibank, en een dieselstandzone. Naast deze louter technische elementen worden er ook nog kleedruimten en douches voorzien.

  De nieuwe werkplaats omvat hoofdzakelijk 5 rolbruggen van 10 t, 11 sporen op metalen palen boven kuilen, een overlaadbrug, een doorgang onder de sporen, een technische hoofdgang dwars op de sporen, secundaire technische gangen evenwijdig met de sporen, en een zone voor het onderhoud van de draaistellen. Op een centrale plaats van het gebouw wordt tevens een kantoorzone ingericht. Omdat de metalen hoofdstructuur zonder windverbanden wordt uitgevoerd, kunnen de rolbruggen ongehinderd worden verplaatst. Voor deze structuur wordt een palenfundering voorzien.

  Het gebouw dat voor diverse doeleinden bestemd is, is een traditioneel gebouw met een vloeroppervlakte van zo’n 2.100 m². Het herbergt niet alleen kantoren en vergaderzalen voor de administratieve diensten, maar ook een horecagedeelte met restaurant en keuken, evenals technische lokalen en met name een seinhuis.

  De onmiddellijke omgeving bestrijkt zo’n ± 15.000 m² en omvat de wegen voor de zware vrachtwagens, de parkeerruimten, de voetgangerswegen, de opslagzones en de graszones.

  Het bureau greisch en de architecten van het bureau Canevas hebben een coherent geheel gecreëerd ondanks de verschillen in de schaal en het gebruik van de gebouwen. Vanaf de eerste stappen van het ontwerpproces werd er rekening gehouden met de technische gegevenheden en eisen om het complex optimaal op het voorziene gebruik af te stemmen en de bouwkosten te beperken.

  Opdracht

  Opdracht : architectuur, stabiliteit, speciale technieken en veiligheidscoördinatie voor de voorontwerp-, ontwerp-, aanbestedings- en uitvoeringsstudiefasen. Opvolging van de werken voor de stabiliteit, de speciale technieken en de coördinatie

  • 8 foto's
  • Locatie