S.A.J. en S.P.J. in Marche-en-Famenne

  S.A.J. en S.P.J. in Marche-en-Famenne

  Het Design&Build-project bestaat uit de constructie van een gemeenschappelijk gebouw voor de diensten Jongerenhulp en Gerechtelijke bescherming (Services d’aide à la jeunesse – S.A.J.; Service de protection judiciaire – S.P.J.) in Marche-en-Famenne.

  Het architecturale ontwerp nodigt bezoekers en personeel uit, zowel door de inplanting en de toegang van het gebouw als door de interne organisatie ervan. Het houdt ook rekening met het verschillende, specifieke karakter van de S.A.J. en de S.P.J., maar voegt hen samen in één gebouw, wat de gemeenschappelijke zorg voor jongeren in moeilijkheden symbolisch uitdrukt. Het ontwerp zet maximaal in op de landschapskwaliteit van de site om binnenin een sfeer te creëren die wint bij de verre uitzichten en de sterke aanwezigheid van de natuur.

  Op de beneden- en de eerste verdieping komen voornamelijk administratieve lokalen (kantoren, vergaderzalen, gespreksruimten), terwijl ondergronds de technische lokalen en de parkeerplaatsen worden ondergebracht. Het gebouw heeft een oppervlakte van zo’n 1 150 m², de parkeerruimte niet meegerekend.

  Dankzij de keuzen van de ontwerpers m.b.t. de gebouwschil en het door het bureau Greisch voorgestelde energieconcept kunnen de intrinsieke prestaties van het gebouw worden geoptimaliseerd en kunnen er performante systemen worden ingezet om het energieverbruik van het gebouw te beperken. Hierdoor haalt het volgens de EPB-indicatoren een prestatieniveau dat overeenstemt met K32 en Ew47.

  Een condenserende gasketel met zeer hoog rendement en een vermogen van 80 kW staat in voor de warmteproductie. De verwarmingslichamen zijn lagetemperatuurradiatoren met thermostatische kranen.

  De lokalen worden geventileerd d.m.v. een luchtbehandelingsgroep met dubbele luchtstroom en warmtewisselaar met warmtewiel waardoor een rendement van meer dan 80 % wordt gehaald (systeem D). Tijdens de zomermaanden maakt de ventilatiegroep ook nachtkoeling mogelijk om het gebouw af te koelen. Het ventilatiedebiet voor de lokalen die onregelmatig worden gebruikt, wordt aangepast aan het gebruik, wat het elektriciteitsverbruik van de ventilatoren beperkt. Specifieke afzuigventilatoren zorgen voor de afvoer van de lucht van de sanitaire ruimten, de afzuigkap van de kitchenette, en het vuilnisbakkenlokaal.

  Het water van de daken wordt opgevangen in een regenwaterput met een capaciteit van 20 m³. Het wordt gebruikt voor het onderhoud van het gebouw en de onmiddellijke omgeving ervan, alsook voor de spoeling van de wc’s.

  Alle lokalen worden uitgerust met verlichtingstoestellen met LED-lampen die het stroomverbruik beperken en toch de vereiste lichtsterkte realiseren.

  Het gebouw wordt uitgerust met een algemene branddetectie-installatie overeenkomstig de NBN S 21-100, een installatie ter beveiliging tegen intrusie en een toegangscontrolesysteem.

  Opdracht

  Volledige opdracht stabiliteit en speciale technieken
  Gedeeltelijke opdracht EPB- verantwoordelijke en veiligheidscoördinatie (ontwerpfase)

  • 1 foto
  • Locatie