Renovatie van de stuwdam van Monsin
Renovatie van de stuwdam van Monsin
Renovatie van de stuwdam van Monsin

  Renovatie van de stuwdam van Monsin

  Het project omvat de renovatie van de mobiele dam van Monsin, die in de jaren 1930 werd gebouwd.
  Het omvat :

  • de vervanging van de regelkleppen aan de Maas (6 hefpoorten met 27,5m lange mobiele lift);
  • de sloop / De wederopbouw van de torens (7 in getal), inclusief versterking van de bestaande pijlers en funderingsplaten die bewaard zijn gebleven, herstel van het poorttraject en de aandrijfsystemen, afdichting van de oude vistrappen en integratie van een palingpassage;
  • de installatie van metalen technische loopbruggen in de bovenbouw om de verplaatsing en synchronisatie van manoeuvreeruitrusting mogelijk te maken;
  • de vervanging van de kofferdambalken (12 stalen net met een lengte van 27,5 m) en het herstel van de bijbehorende loopweg van de portaalkraan;
  • de bouw van een nieuw technisch gebouw;
  • de renovatie van het bestaande dienstgebouw;
  • de ontwikkeling van de omgeving (afwatering, ondersteuning, toegang, enz.).

  Toegang tot de bouwplaats wordt mogelijk gemaakt door een tijdelijke brug. De werf wordt gebouwd op 3 niveaus. 3 van de 6 kokers moeten tijdens de werken continu in bedrijf blijven. In de winter moeten 5 van de 6 kokers operationeel zijn.

   

  Opdracht

  Etudes d’exécution pour le compte de l’entreprise