Pool «Vertaling – Vertolking» van universiteit Luik
Pool «Vertaling – Vertolking» van universiteit Luik
Pool «Vertaling – Vertolking» van universiteit Luik

  Pool «Vertaling – Vertolking» van universiteit Luik

  De ontwikkeling van de pool Vertaling – Vertolking van de universiteit van Luik (ULg) vereist verschillende werken voor de inrichting van de site «Van Beneden – Pitteurs» tot een belangrijk centrum voor taalopleiding in het hart van de multiculturele wijk Outremeuse in Luik. Daarmee profileert de universiteit zich verder als actor van het stadsleven.

  De studies betreffen de renovatie van voormalige Anatomisch instituut (gebouw L3), de bouw van een nieuwe universitaire gebouw van ongeveer 2 000 m² vloeroppervlakte, een verbindingspasserelle tussen de twee gebouwen en omgevingsaanleg rondom de gebouwen gericht naar het park.

  De nieuwbouw omvat hoofdzakelijk leslokalen, een informaticazaal, gemeenschappelijke lokalen en een zone toegankelijk buiten uren met een studentenontspanningsruimte, een werkzaal en een restauratieruimte

  Structuur

  Dit opleidingsgebouw, gelegen in het Luikse gebied, beantwoordt aan de antiseismische criteria van Eurocode 8. De belangrijke horizontale krachten worden opgevangen door ter plaatse gestorte betonwanden ingeklemd in de funderingen. Contragewicht massieven vermijden oplichting ten gevolge van seismische sollicitaties.

  De structuur van het gebouw bestaat voornamelijk uit betonnen elementen. De vloeren zijn uit geprefabriceerde voorgespannen kanaalvloeren (welfsels); grote overspanningen maken de ruimte vrij voor leslokalen.

  De gevels uit ter plaatse gestort beton zijn dragend om de uitwijkende lastendaling van niet-uitgelijnde gevelopeningen op te vangen. De dragende binnenmuren zijn eveneens in ter plaatse gestort gewapend beton voor de opname van de seismische belastingen.

  De verbindingspasserelle naar gebouw L3 is uit een lichte stalen structuur om visuele impact en invloed op het bestaand gebouw te beperken. De vloer is samengesteld uit stalen balken met een meewerkende staalplaat en een ter plaatse gestorte betonplaat.

  De funderingen op valse putten bereiken de Maas grind gelegen enkele meter diep.
  De buiten vluchttrap is in staal; de binnen vluchttrap in gewapend beton heeft de nodige brandweerstand

  Energieontwerp

  Neo&Ides zorgt voor lage energiebehoeften, valoriseert de natuurlijke inbreng via passieve conceptstrategieën, en bevoordeelt bronnen van hernieuwbare energie (fotovoltaïsche panelen). Daarmee wordt een «zeer lage energie» gebouw bekomen: K24, Ew43.

  Speciale technieken

  De interventies op voormalig Anatomisch instituut (gebouw L3) betreffen hoofdzakelijk de herbestemming van de oude snijkamer tot leslokalen, de renovatie van de grote auditorium, de vervanging van het raamwerk, de vervanging van de HVAC installaties, akoestische verbeteringen, de relamping, het conform maken van de elektrische installaties en de aanpassing van de regulatie.

  De HVAC installaties van de nieuwbouw bevatten lage temperatuur verwarmingsinstallaties met hoge rendement gasstookketels, dubbele flux ventilatie installaties met variabele debiet, warmte-recuperatie en free-cooling (± 30 000 m³/h) en airconditionning-installatie voor het datalokaal.

  Het systeem wordt beheerd met een gebouwbeheersysteem (GBS) waarmee alle informatie verstuurd wordt naar de centrale beheersysteem van de universiteit.

  De elektrische installaties betreffen, naast de klassieke stopcontacten en data-punten, ook LED verlichting regelbaar in functie van aanwezigheid en natuurlijke licht. Een WIFI installatie dekt alle lokalen toegankelijk voor studenten en leerkrachten. Het nieuwe gebouw is voorzien van brand- en inbraakdetectie en toegangscontrole.

  Alle klaslokalen zijn uitgerust met een elektrisch scherm en een projector. Twee klaslokalen van 98 plaatsen en het auditorium van gebouw L3 wordt ook uitgerust met een geluidsinstallatie. De bediening van deze installaties gebeurt via aanraakscherm voor de zalen van 98 plaatsen en via de katheder in het auditorium.

   

  Opdracht

  Volledige opdracht stabiliteit, speciale technieken en EBP