Multimodaal platform in Hermalle-sous-Argenteau
Multimodaal platform in Hermalle-sous-Argenteau
Multimodaal platform in Hermalle-sous-Argenteau

  Multimodaal platform in Hermalle-sous-Argenteau

  Inrichting van een havenplatform binnen een site van een honderdtal hectare, met:

  • een multimodaal platform van 3,5 ha,
  • spoorwegen voor een totaal van 2 km met aansluiting van het platform op het spoorwegnet,
  • ontsluitingswegen voor een totale lengte van 3 km en 4 rotondes, alsook hun technische uitrustingen,
  • een parking voor 51 vrachtwagens en 84 personenwagens,
  • fietspaden (waaronder van RAVeL-netwerk) voor een totaallengte van 3,5 km, inclusief een onderdoorgang onder Argenteaustraat,
  • opvang en afvoer van regenwater,
  • landschappelijke inrichtingen met ophogingsbermen, een stormbekken, vijvers en pontons voor vissers.

  De opdracht omvatte de integratie van de milieu- en stedenbouwkundige aspecten.

  Opdracht

  Volledige technische en stedenbouwkundige opdracht: voorontwerp, bouwaanvraag, definitief en uitvoeringsontwerp, technische bijstand