La Boverie, museum in Luik
La Boverie, museum in Luik

  La Boverie, museum in Luik

  Herbestemming en omvorming van het Mamac (museum voor moderne en hedendaagse kunst) tot een Internationaal centrum voor kunst en cultuur (CIAC), nu genoemd La Boverie, in het Luikse Boverie-park. In het volledig vernieuwde centrum zullen tijdelijke tentoonstellingen van internationaal niveau plaatsvinden. Doel is echter niet alleen het voorwerp van deze laatste onder de aandacht van de bezoeker te brengen maar hem tevens te boeien door de architectuur van het pand.

  Het bestaande gebouw (daterend uit het begin van de 20e eeuw) was een van de bezienswaardigheden van de wereldtentoonstelling van 1905. Het gebouw is niet alleen gerestaureerd maar ging ook nog enkele ingrijpende veranderingen onder.

  Het bureau Greisch heeft met de architecten nauw samengewerkt om de technische installaties optimaal binnen het bestaand gebouw te integreren rekening houdend met de ruimtelijke randvoorwaarden.

  De installaties voor ventilatie en airconditioning zijn ontworpen om de zeer stricte temperatuur- en luchtvochtigheidseisen na te leven. De tentoonstellingsruimten behoren tot regulatiecategorie A (met seizoensgebonden daling) volgens de aanbevelingen van CCI (Canadian conservation institute en ASHRAE. Het binnenklimaat voor de instandhouding van de kunstwerken worden in het algemeen gehandhaafd tussen 20° en 24°C en 50% ± 5% vochtigheidsgraad, met kleine variaties in de tijd.

  Tijdens tijdelijke tentoonstellingen van internationale niveau beantwoordt het binnenklimaat aan strictere eisen (21°C ±1°C en 50 % ± 5 % vochtigheidsgraad) voor de goede bewaring van waardevolle werken.

  De technische installaties omvatten hoofdzakelijk:

  • een warmteproductie verzekerd door twee gascondensatieketels elk van 220 kW,
  • ijswaterproductie verzekerd door twee luchtgekoelde chillers elk 355 kW,
  • een vloerverwarming- en afkoelingsysteem in de tentoonstellingsruimten, radiatoren in de kantoorlokalen en ventiloconvectoren in de lokalen met grote thermische belasting,
  • luchtbehandelingsgroepen met terugwinning van energie, verwarmings- en koelwaterbatterijen, luchtbevochtigers en snelheidsregelaars,
  • een centraal beheersysteem van de installaties,
  • de elektrische installaties van sterke en lage stroom,
  • de verlichtingstoestellen, het verlichtingsbeheersysteem en de noodstroomvoorziening,
  • de branddetectie- en inbraakdetectieinstallaties en een CCTV systeem,
  • sfeergeluids- en veiligheidsomroepinstallaties
  • verticaal transport (decor- en goederenliften, personenliften).

  Opdracht

  Volledige opdracht stabiliteit en technieken

  • 7 foto's
  • Locatie