Bibliotheken van de universiteit van Bergen

  Bibliotheken van de universiteit van Bergen

  Het project bestaat uit de renovatie van het achterste gedeelte van gebouw nr. 23 aan de Parkplein en van de kapel van de Visitandines, om er de bibliotheken van de universiteit van Bergen in onder te brengen en een tentoonstellingsruimte te creëren. Ook de restauratie van de toren van de kapel, die door brand werd verwoest, maakt deel uit van het project.

  De beschermde gebouwen werden door het begeleidingscomité onderzocht en kregen een erfgoedattest toegekend.

  De ontwerpfilosofie is gebaseerd op een duurzame benadering waarbij gedacht wordt vanuit een milieureflex en met het oog op een rationeel energiegebruik (REG).

  De binnenplaats van het voormalige klooster krijgt een glazen overkapping, waardoor een grote leeszaal van ± 400 m² ontstaat. Er is grondig nagedacht over de (thermische en zonwerende) eigenschappen van het glas. De warmtelasten moeten immers beperkt blijven om het vereiste comfortniveau te bereiken, rekening houdend met het intensieve gebruik van de ruimte. De overdekking van ± 20 m x 20 m rust op de omringende muren en op een nieuwe metalen kolom in het midden van de ruimte. De doordacht ontworpen kolom symboliseert de ‘boom van de kennis’. De vertakkingen ervan vormen de structuur die de glasplaten draagt. De lichtjes verdraaide stam vangt niet alleen de lasten op maar ‘verbergt’ ook de regenwaterpijpen.

  In de kapel komt een nieuwe tentoonstellingsruimte. Door de bouw van nieuwe plateaus wordt een architecturale en museale wandeling door het grote schip van de kapel mogelijk.

  In gebouw nr. 23 Parkplein wordt de bibliotheek van de faculteit Menswetenschappen ondergebracht. Voor deze ruimten gelden zeer strikte hygrothermische eisen (T°, RV).

  De warmte wordt geproduceerd door een bestaande gasketel van 350 kW en een nieuwe condenserende gasketel van 700 kW. Het ijswater wordt geproduceerd door een krachtige, geruisloze koelgroep met luchtcondensor (klasse A). De verwarmings- en klimaatregelingsinstallaties omvatten dynamische verwarmende vloeren voor de kapel, verwarmende/koelende vloeren voor de leeszaal, klimaatregelingseenheden, precisieklimaatkasten voor de opslag- en reserveruimten, en radiatoren. Voor de ventilatie worden luchtbehandelingscentrales met een warmtewisselaar met warmtewiel voorzien, die ook voor de vereiste aanvullende verwarming/koeling van de lokalen zorgen. De voor de bibliotheek bestemde groep wordt overigens ook uitgerust met een stoomluchtbevochtiger van het type met weerstand.

  Op vraag van de gewestelijke brandweerdienst worden de kapel en de grote leeszaal uitgerust met een RWA-installatie.

  Voor de regeling van de installaties voor de speciale technieken wordt een GTB-systeem geïnstalleerd dat instaat voor het dagelijkse beheer van de installaties.

  Het elektrische gedeelte omvat de installatie van een hoogspanningscabine van 630 kVA en van een stroomaggregaat van 160 kVA.

  Dankzij de geoptimaliseerde verlichting blijft het geïnstalleerde vermogen beperkt. De verlichtingstoestellen worden uitgerust met spaarlampen of LED-lampen. En in de sanitaire ruimten zorgen aanwezigheidsdetectoren voor een zuinig stroomverbruik. Het systeem voor het verlichtingsbeheer verzekert niet alleen een optimale energie-efficiëntie voor de bibliotheekruimten maar laat ook de realisatie van voorgeprogrammeerde scenario’s toe voor de tentoonstellings- en conferentieruimten van de kapel.

  De gebouwen worden uitgerust met een data- en telefonienetwerk van categorie 6A, evenals met een algemene branddetectie-installatie overeenkomstig de NBN S 21-100, een inbraakbeveiligingsinstallatie, een toegangscontrolesysteem, een antidiefstalsysteem en een camerabewakingsinstallatie.

  De gebouwen worden eveneens uitgerust met 3 liften.

  Opdracht

  Volledige opdracht stabiliteit en speciale technieken

  • 7 foto's
  • Locatie