Realex – Kantoorgebouw in de Wetstraat

  Realex – Kantoorgebouw in de Wetstraat

  De 114 m hoge toren bestaat hoofdzakelijk uit een betonconstructie.

  De binnenste kern, bestemd voor de technische kokers, trappen en liften, bestaat uit wanden van ter plaatse gestort gewapend beton (klimbekisting) en verzekert de horizontale stabilisatie van de constructie.

  De meeste vloeren bestaan uit geprefabriceerde voorgespannen vloerelementen (welfsels) op geprefabriceerde voorgespannen balken, waardoor een snelle plaatsing gegarandeerd is. De ter plaatste gestorte druklaag van gewapend beton verbindt alle vloerelementen zodat er a.h.w. een monolietconstructie met schijfwerking ontstaat die de horizontale krachten overbrengt en er meteen ook aan de ‘non progressive collapse’-criteria wordt voldaan.

  De kolommen bestaan uit prefabelementen van gewapend beton. Om de afmetingen van deze kolommen maximaal te beperken, wordt er hogesterktebeton (C80/95) gebruikt. In bepaalde gevallen bestaan de kolommen ook uit gemengde staal-betonconstructies.

  Het project omvat tevens de bouw van 4 ondergrondse niveaus. Deze worden gerealiseerd in een kuip begrensd door een diepwand die reeds in het kader van een ander project werd uitgevoerd. Het laagste niveau van de ondergrondse bouwlagen ligt zo’n 7 meter onder het maximumniveau van de grondwaterlaag. De waterdichte funderingsplaat is zo gedimensioneerd dat ze bestand is tegen de te voorziene opwaartse druk. Bij de voorlopige grondwerkfasen wordt rekening gehouden met bemaling van grondwater met retourbemaling buiten de kuip om zettingen te voorkomen (hydrogeologische studie).

  Het hele gebouw wordt opgetrokken op diepfunderingen (baretten die tot het Landeniaan op een diepte van ongeveer 70 meter gaan).

  Opdracht

  Volledige opdracht stabiliteit

  • 2 foto's
  • Locatie