Abdij Paix-Dieu in Amay – Herbestemming van de abdisvleugel

  Abdij Paix-Dieu in Amay – Herbestemming van de abdisvleugel

  Het centrum voor beroepsvervolmaking van het Patrimonium van het Waals Gewest maakt momenteel gebruik van deze voormalige abdij. De restauratie en herbestemming van de abdisvleugel voorziet een verwelkomingscentrum en het logement voor deelnemers van stages (slaapzalen, restaurant met negentig zitplaatsen, salon, keuken, …) over ongeveer 4 200 m².

  De werken omvatten:
  – de bouw van een ventilatie- en verwarmingsin-stallatie gebaseerd op energierecuperatie,
  – de installatie van sanitair en brandbestrijdingshulpmiddelen,
  – de bouw van een elektrische installatie,
  – de installatie voor branddetectie,
  – ondermetselingswerken, het bouwen van een kelder en van technische ruimtes.

  Opdracht

  Opdracht : volledige stabiliteitsstudie, studie van de speciale technieken en volledige opdracht voor de veiligheidscoördinatie

  • 5 foto's
  • Locatie