Verbinding E40-E25

  Verbinding E40-E25

  De autosnelwegtunnel (635 m) gegraven onder de spoorwegwisselaar loopt verder in een open sleuf (480m) langsheen het Ourthekanaal.

  Meerdere bouwkunstwerken zoals een doorgeduwde tunnelkoker tbv de werftoegang, een spoorwegbrugdek gerealiseerd door verschuiving en complexe beschoeiingen ter versterking van bestaande bouwwerken maakten zeer korte bouwtermijnen mogelijk en minimaliseerden tevens de invloed op het spoorverkeer tijdens de ondertunneling van de tien te kruisen sporen.

  De tunnel bestaande uit twee kokers is volledig onder het grondwater van de alluviale vlakte van de Maas gelegen en is bijgevolg voorzien van een degelijke waterdichting en drainageinstallaties. Daarnaast loopt langsheen de tunnel een technische koker, een vluchtkoker in de langsrichting van de tunnel, een natuurlijke verluchtingsuitrusting met geajoureerd dak, vluchthavens, meerdere bekkens voor de opvang van gevaarlijke producten, pompstations, technische lokalen en alle hoofduitrustingen voor veiligheid en verkeersbeheer alsook een ecologisch stormbekken.

  Tot slot behoorden ook de heraanleg van de oevers van het Ourthekanaal, de aanleg van een beweegbare loopbrug, paden voor langzaam verkeer en enkele landschappelijke elementen als omgevingswerken tot het project. .

  Opdracht

  Volledige opdracht : technische haalbaarheid, voorontwerp, ontwerp en uitvoeringsontwerp, technisch bijstand tijdens de uitvoering