Treinstation Gent-Sint-Pieters

  Treinstation Gent-Sint-Pieters

  Dit project voor een nieuw stationsgebouw kadert in de volledige vernieuwing van de hele stationsomgeving om de reizigersstromen die de afgelopen jaren sterk toegenomen zijn, het hoofd te kunnen bieden.

  Het nieuwe station bestaat uit verscheidene parallelle betonnen viaducten bestemd voor een enkel spoor of voor twee sporen. De lichtstraat die de naburige spoorviaducten met elkaar verbindt, creëert meteen ook ruime perrons. Daarboven bevindt zich een luifel uit staal en glas waardoor een transparant geheel ontstaat. Onder de viaducten is er ruim plaats voor kiosken, fietsenstallingen, technische ruimtes, enz. Tussen het perronniveau en de ruimte onder de spoorviaducten zorgen verscheidene liften, trappen en roltrappen voor een optimale verbinding om grote reizigersstromen snel en veilig in goede banen te leiden.

  De bakbruggen zijn onderaan afgewerkt met gebogen betonnen prefabschalen.

  De kolommen bestaan uit stalen kokerprofielen gevuld met beton. Binnen in de stalen kokerkolommen creëert een ingelast profiel de nodige ruimte om kabels door te voeren.

  De stalen dakstructuur beschermt de reizigers tegen weer en wind, terwijl het veelvuldige gebruik van glas een maximale lichtinval mogelijk maakt.

  Richting Oostende lopen de brugviaducten over een nog te bouwen tramstation. De tramsporen worden schuin geplaatst ten opzichte van de treinsporen, waardoor de indruk wordt gewekt dat de kolommen op het niveau van de treinsporen willekeurig gepositioneerd zijn.

  In de centrale stationszone bevindt zich het reizigerscentrum waar de kolommen regelmatig gepositioneerd zijn. Richting Brussel lopen de treinsporen verder op het bestaande grondmassief. Een bijzondere uitdaging bij de studies was de zeer korte termijn en de vereiste fasering: er mochten immers maximaal twee sporen tegelijkertijd buiten dienst worden gesteld.

  Opdracht

  Uitvoeringsstudies en -plannen van het nieuwe stationsgebouw (uitgezonderd het dak) voor de aannemer CIT BLATON

  • 7 foto's
  • Locatie