Ontwerp van een tramlijn in Luik
Ontwerp van een tramlijn in Luik
Ontwerp van een tramlijn in Luik
Ontwerp van een tramlijn in Luik

  Ontwerp van een tramlijn in Luik

  Volledige stedenbouwkundige en technische studies betreffende de integratie van een tramlijn tussen Sclessin en Coronmeuse en zijn stelplaats, in het kader van het opstellen van een PPS (privaat-publieke samenwerking) dossier.

  Deze eerste lijn van 12 km, met een twintigtal haltes, vormt een nieuwe structurende openbaar vervoersas door Luik.

  Het ontwerp omvat namelijk: de uitvoering van overstapplaatsen bus-tram, van park en ride parkings, een onderhouds- en stalingscentrum, tractie onderstations en beheerskantoren; de aanpassing van bestaande kunstwerken en de stedenbouwkundige en architecturale integratie van de tramlijn alsook het beheer van de doorkruiste en naastliggende kruispunten.

  Het bureau Greisch, als penvoerder van de groepering Liègetram belast met de stedenbouwkundige en technische studies.

  Opdracht

  Voorontwerpstudie, opstellen van het bouwaanvraagdossier, opstellen van de technische bepalingen voor het PPS opdracht en analyse van de offertes van de bedrijven