Stuw van Papignies
Stuw van Papignies

  Stuw van Papignies

  De twee bestaande schotbalkenstuw worden vervangen door een nieuwe geautomatiseerde stuw met twee stuwgeulen 8 m breed.

  Elke geul is uitgerust met een stalen klep bestuurd door middel van een oliehydraulische vijzel.

  Het ontwerp omvat :

  • de technische installaties, verzameld in een gebouw gesitueerd op de centrale pijler circa 4m breed,
  • een nieuwe betonnen brug over de twee stuwgeulen voor het verkeer van de Sluisstraat,
  • de stuwdam, ingepland op een nieuwe één kilometer lange afleiding van de Dender,
  • de stroomwaartse geul uitgevoerd met damplanken onder het waterpeil en begroeide schanskorven boven dit peil,
  • de stroomafwaartse geul in trapeziumvorm uitgevoerd met steenstorting en begroeide schanskorven.

  Wegens de aanwezigheid van een dikke laag turf is het geotechnisch context zeer delicaat. Voor deze reden is de stuw op betonpalen gefundeerd.

  Opdracht

  Voorontwerp, bouwaanvraagdossier, ontwerp en veiligheidscoördinatie (voor de SPW). Uitvoeringsstudies (voor de aannemer)

  • 4 foto's
  • Locatie