Radermecker in Milmort – opslaghal voor chemische producten

  Radermecker in Milmort – opslaghal voor chemische producten

  De hoofddoeleinden van de bouwheer waren voor dit project de bouw van een omvangrijke opslagruimte voor chemicaliën en van een kantoorgebouw, alles tegen een lage kostprijs.

  De eisen betreffende de brandweerstand van de structuur en de rookafvoer, opgelegd door de brandnorm voor industriële hallen, zijn streng. De voorzieningen te treffen om deze eisen na te komen zijn erg duur, daarom zocht men met de studie naar de haalbaarheid van een open en bedekte opslagruimte waarvoor dergelijke eisen niet opgesteld zijn.

  De chemicaliën worden opgeslagen onder een overkapping waarvan de geometrie bepaald wordt door de topografie en de hoeveelheid op te slagen producten. De dakranden worden verder naar buiten getrokken om de verpakkingen tegen het weer te beschermen.

  Om de uitwisselingen tussen de “hal” en de kantoren te bevorderen is het kantoorgebouw ingebouwd in de opslagruimte.

  Het bouwsysteem van de hal is gebaseerd op het gebruik van metaalprofielen gebruikt voor standaard palettenstellage als dragende elementen voor het dak. Steunbenen, met opleg op de dragers van de rekken, dragen de dakhellingen. Met het gebruik van de rekkenopbouw als draagstructuur wordt de hoeveelheid staal sterk verminderd met het vermijden van een bijkomende structuur voor het dak, en laat ook toe deze binnen het architecturaal concept te integreren.

  De hall ligt gedeeltelijk ondergronds. De rekken rusten op een betonplaat, de muren tegen de grond zijn uitgevoerd met premuren.

  Voor het bouwsysteem voor de kantoren werd gekozen voor een houten structuur. Deze lichte structuur kan gemakkelijk door de rekken gedragen worden en maakt het mogelijk goede thermische prestaties te bekomen met beperking van de koudebruggen.

  Deze bouwsystemen zorgen ook voor een snelle uitvoering en bezuiniging van materiaal, beperking van werfafval, met steeds een sterke kwaliteit van het project.

  Het kantoorgebouw beantwoord aan de energetische prestatie eisen voor passief bouw.

  Het project werd als kandidaat Voorbeeldig gebouw in Wallonië 2014 ingediend (de lijst van de laureaten is nog niet gecommuniceerd).

  Opdracht

  Volledige opdracht stabiliteit, technieken, EPB verantwoodelijke en veilgheidscoordinatie