Gemeentehuis van Montigny-le-Tilleul
Gemeentehuis van Montigny-le-Tilleul
Gemeentehuis van Montigny-le-Tilleul

  Gemeentehuis van Montigny-le-Tilleul

  Het uitbreidingsproject van het gemeentehuis strekt zich uit in het voormalige park van het kasteel Wilmet, met een verbinding met het huidige gemeentehuis, volledig gerenoveerd.

  De renovatie omvat hoofdzakelijk de versterking van geraamten en vloeren alsook enkele interventies op bestaande metselwerk.

  De uitbreiding bestaat uit drie vleugels: Financiën, Directie en Bevolking, met een totale oppervlakte van circa 2 500 m².

  Enkel de vleugel Financiën raakt het grond, de cafetaria staat er in rechtstreekse verbinding met het park.De vleugel Directie, met een enkel niveau, blijkt te zweven, het park ontvouwt zich onder zijn voeten. De vleugel Bevolking rust op de gedeelteljke ondergrondse archievenzone en is verbonden met het bestaande gemeentehuis.

  Iedere vleugel, die ongeveer 12 m breed is, is samengesteld uit vloeren in voorgespannen welfsels. Het gebouw wordt gedragen hetzij door een opeenvolging van stalen kolomen en gelaste plaatliggers waar belastingen gravitair naar de grond afgeleid kunnen worden, hetzij in de talrijke overkragende delen of zones met een grote spanwijdte door hybride stalen structuren, geslaagde combinatie tussen de werking van een Vierendeelligger en die van een vakwerkligger.

  Deze mix geeft de draagstructuur aan de gevel een betere stijfheid (in vergelijking met Vierendeel type structuren) en een minimale hoogte (in vergelijking met vakwerkstructuren).

  Op de vleugels Directie en Financiën zijn andere overkragende zones vastgeankerd, loodrecht op de eersten, eveneens samengesteld uit deze hybride structuren.

  Deze staalstructuren, echte ruggengraat, zijn zowel zichtbaar vanuit de kantoren als van buitenaf doorheen de beglazing. Ze bestaan uit gedrukte / getrokken gebogen flenzen onder de vorm van in de vloer geïntegreerde samengestelde gelaste plaatliggers en uit X-vormige kolommen. Die bestaan uit buizen of staven van 100 x 180 mm voor de gedrukte schuine elementen en platstaal van 30 x 80 mm voor de gespannen verticale elementen. De vloeren gedragen zich als grote vlakke liggers die rusten op verticale circulatiekernen en de technische kokers van gewapend beton. Dit zorgt voor de vereiste stijfheid die nodig is voor de overname van de overkragingen.

  Opdracht

  Volledige opdracht stabiliteit

  • 9 foto's
  • Locatie