Financiën toren in Luik
Financiën toren in Luik

  Financiën toren in Luik

  Kantoortoren van 120 m hoog, met een sokkel van drie bovengrondse niveaus, door de Regie der gebouwen georganiseerde opdracht voor het ontwerp en de constructie van een gebouw voor de Federale overheidsdienst Financiën in Luik.

  Voor de structuur van het gebouw is in hoofdzaak gebruik gemaakt van gewapend beton en dit niet alleen vanwege de kostprijs maar ook om de vereiste brandveiligheid te verzekeren. De kern uit ter plaatse gestort gewapend beton geeft het bouwwerk de vereiste stijfheid om bestand te zijn tegen de voorziene wind- (turbulente wind) en seismische belastingen. Hij zorgt ook voor de ondervanging en overdracht van de door de hellende kolommen gegenereerde horizontale krachten. De vloeren, balken en kolommen zijn uitgevoerd in prefabbeton. Er werd bewust voor prefab gekozen voor dit type bouwwerk om doelstellingen als efficiëntie, een snelle constructie en een hoogwaardige kwaliteit te halen. Om op alle verdiepingen dezelfde afwerkingen te kunnen voorzien, zijn de afmetingen van de kolommen over de hele hoogte van het gebouw constant en variëren de karakteristieken van het beton (van C30/37 tot C80/95) en de gebruikte hoeveelheid staal (van 0,4 tot 4 %).

  De toren rust op een funderingssysteem in rechtstreeks contact met de onderliggende schistlaag (op een diepte van 12 m) die een groot draagvermogen heeft. Het funderingsniveau bevindt zich net onder de vloerplaat van het niveau -3. Elke kolom van de toren rust op een geïsoleerde gebetonneerde funderingsstrook die rechtstreeks op de rotsachtige grond uitgevoerd en ingeklemd is. Ook de centrale kern rust op een funderingsplaat die op de rots steunt.

  De ondergrondse niveaus van het gebouw, die onder het niveau van de grondwaterlaag liggen, werden droog uitgevoerd binnen een diepwandkuip verankerd in de schistlaag, voorlopig vastgezet d.m.v. een dubbele ankerrij of d.m.v. een enkele ankerrij in combinatie met een rijsberm.

  Opdracht

  Volledige opdracht stabiliteit