Country hall du pays de Liège te Sart-Tilman

    Country hall du pays de Liège te Sart-Tilman

    De Country Hall wordt omgebouwd tot een hal met een capaciteit van 5 000 zitplaatsen bij sportwedstrijden en 7 500 zitplaatsen bij evenementen met een toneel van 12 m hoog (over een totale vloeroppervlakte van 17 000 m²).

    Enkel de diep gefundeerde betonnen ondersteuningselementen van het stalen dak werden behouden. Teneinde aan de strenge termijneisen te voldoen werden de andere oorspronkelijke betonstructuren afgebroken en grotendeels uit prefabbeton herbouwd (meer dan 1 750 verschillende types betonelementen van 300 kg tot 10 ton, met integratie van de technieken). Door het pyramidale stalen dak over 200 m te verplaatsen bij het begin van de werken, werd de bouw van de nieuwe structuren door een rechtstreekse toegang vergemakkelijkt. Op die manier was het mogelijk staal- en betonwerken tegelijkertijd uit te voeren.

    Opdracht

    Opdracht stabiliteit (ontwerp- en uitvoeringsstudies), technieken (ontwerpstudies), veiligheidscoördinatie ontwerp